Získajte 3 až 9 mesiacov zadarmo pri prechode od konkurencie

Každý nový zákazník, ktorý prejde od konkurencie do siete ANTIK a zaregistruje sa v období od 1.6.2020 do 31.10.2020, získa Antik Štandard alebo Antik Štandard + Základný TV balík, prípadne Antik Štandard + Základný TV balík Light (podľa objednaného) na 3 až 9 mesiacov zadarmo podľa dĺžky viazanosti. Akcia platí aj v prípade, ak nový zákazník objedná iba televíznu službu Tango digitálna televízia bez internetu.

Na overenie splnenia podmienok musí zákazník predložiť zmluvu alebo jej kópiu či iný dokument od svojho súčasného poskytovateľa mobilného, fixného alebo bezdrôtového internetu alebo TV, z ktorého je možné určiť termín ukončenia viazanosti u konkurencie.

V prípade termínu ukončenia viazanosti 3 mesiace a menej má klient stále nárok na využitie akcie 3 mesiace zadarmo. V prípade neukončeného mesiaca viazanosti sa tento započítava ako celý mesiac – napr. ak má klient zvyšnú viazanosť ešte 5 mesiacov a 1 deň, má nárok na 6 mesiacov zadarmo. Po skončení bezplatného obdobia je balík spoplatnený podľa platných cenových taríf.

Viac informácii sa dozviete v našich pobočkách alebo na infolinke 055/30 12345.
Dostupnosť služieb na Vašej ulici overíte tu.

Nezáväzná objednávka