Virtuálny fax – fax cez internet

Virtuálny fax je jednoduchá, spoľahlivá a nákladovo efektívna služba, ktorá nahrádza bežný faxový prístroj, pričom ponúka vyšší komfort prijímania a odosielania faxových správ priamo z vášho počítača. Služba je vhodná pre firmy, ktoré odosielajú a prijímajú veľké množstvo faxov ale aj pre príležitostných užívateľov.

Aktivácia virtuálnej faxovej služby zahŕňa prístup na faxový server pomocou autorizačných údajov pre odosielanie faxových správ a pridelenie faxového čísla na ústredni pre príjem faxovej správy prostredníctvom e-mail klienta.

Výhody

 • nie je potrebný žiaden faxový hardware – nulové servisné náklady s údržbou faxových prístrojov
 • prevádzka bez papierov
 • žiadne udržiavacie poplatky
 • je možné prijímať a odosielať viac faxov naraz
 • odosielať a prijímať faxy môžete kedykoľvek a kdekoľvek, stačí mať prístup k internetu a počítač, smartfón či tablet
 • doručenie faxu do emailovej schránky
 • každá pracovná stanica môže mať vlastné faxové číslo

Podmienky zriadenia a využívania služby

 • aktivácia služby Virtuálny fax je jednorázovo spoplatnená sumou 10€
 • služba je dostupná už pri volacom programe Volám 100 alebo vyššom (neplatí pre programy  Volám potom platím a Volám 40)
 • v prípade zriadenia služby Virtuálny fax bude zákazníkovi pridelené samostatné telefónne číslo previazané s emailovou schránkou kam budú doručované faxové správy, taktiež si zákazník môže preniesť svoje faxové číslo k nám, ktoré využíval u iného poskytovateľa

Prihlásiť sa do služby Virtuálny fax môžete na nasledujúcej stránke: fax.antik.sk

Ako funguje odosielanie faxov cez službu Virtual fax?

 1. Prihláste sa do služby Virtual Fax
  Prihlásenie
 2. Vložte súbor, ktorý chcete odoslať, podporované formáty: .jpeg, .jpg, .tiff, .tif, .gif, .png, .bmp, .pdf
  Výber súboru
 3. Zadajte číslo príjemcu faxovej správy a zároveň na tej istej obrazovke vidíte náhľad odosielaného dokumentu
  Zadavanie adresáta
 4. Nakoniec sa zobrazí správa o úspešnosti odosielania faxu, v tejto časti je možné overiť doručenie súboru
  Výsledok
Sleduj TV
už aj cez web