ANTIK v Meste

Keď pripravujeme projekt optickej telekomunikačnej infraštruktúry v novej lokalite, nemyslíme len na klientov v domácnostiach. Už vo fáze plánovania konzultujeme so samosprávou a hľadáme taký tvar a rozsah novej siete, ktorá maximálne vyhovie potrebám moderného mesta. Po dohode pokryjeme všetky budovy v majetku mesta aby sme ich následne vedeli vzájomne prepojiť a ušetriť samospráve rozpočet na telekomunikačné služby, miesta, ktoré sú kľúčové z hľadiska bezpečnosti pre budúce zníženie nákladov na budovanie kamerového systému alebo dôležité kultúrne, náboženské či športové stánky z ktorých je v budúcnosti možné realizovať TV prenosy. Zároveň hľadáme zhodu pre čo najnižšie narušenie prostredia občanov počas výstavby tak, aby najmä oni mohli poberať benefity modernej správy mesta – informácie, hlasovania. Či ankety priamo na TV obrazovke, kvalitné pokrytie wi-fi sieťou na verejných miestach či služby inteligentnej domácnosti.

Spoločným znakom, ktorý by sme chceli vyzdvihnúť a reálne každou aktivitou dosiahnuť je zlepšenie kvality života v každom meste či obci, kde poskytujeme naše služby

Internet, telefónia a wi-fi

nižšie náklady pre obecný rozpočet

Pri prepojení mestských organizácií na optickú sieť Antik vybudovanú v meste zabezpečíme bezplatné telefonovanie medzi všetkými klapkami a zároveň aj  možnosť občanov volať medzi sebou a na čísla úradov bezplatne. Bežné náklady samosprávy na hovory mimo mesta vieme vďaka cenám Antiku znížiť minimálne o tretinu.
Vďaka vybudovanej prepojenej sieti mestských inštitúcií sú všetky na jednej dátovej sieti bez potreby financovať množstvo drahých internetových pripojení. Vašu celomestskú sieť napojíme na svetový internet mimoriadne stabilným a z dvoch smerov zálohovaným neobmedzeným pripojením. Na rozdiel od iných spoločností naše servisné tímy sú plne pod našou kontrolou, na tieto kľúčové činnosti nenajímame externých dodávateľov a zároveň naši ľudia nie sú nikdy vzdialení viac ako hodinu cesty, najčastejšie však pôsobia priamo v meste.
 
Poradíme s nasadením správnej technológie tak ako sme to už spravili v mnohých iných mestách. Radi zdieľame aj naše dlhoročné skúsenosti s budovaním rozsiahlych sietí wifi hotspotov na verejných priestranstvách a v interiéroch budov.

GPS Monitoring

pohyb a náklady mestských vozidiel pod kontrolou

Vďaka satelitnému monitorovaciemu systému Antiku vieme sprostredkovať vedeniu mesta aj občanom pohyb komunálnych vozidiel alebo pracovníkov – ako napríklad čistenie ulíc, odhŕňanie snehu. Často sa stáva, že napríklad pri silnom snežení občania neocenia prechod odhŕňača, aj keď bol na danej ulici pred hodinou, vďaka infosystému občan presne uvidí kedy naposledy dané vozidlo lokalitou prešlo.

Pre vedenie mestskej polície zasa sprostredkujeme presnú polohu vozidiel polície pre rýchlejšie plánovanie zásahu. Pokiaľ mesto využíva služby tretích strán, pomocou monitoringu je možné podstatne presnejšie kontrolovať dodávku a teda aj zabezpečiť ďalšie úspory nákladov. Pre viac informácii o službe GPS monitoring kliknite tu.

Kamerové systémy

digitálny obraz, väčší dosah vďaka optickej sieťi

Vďaka optickej sieti Antiku mesto nemusí investovať do kabeláže potrebnej pre prepájanie kamier, ale sústrediť rozpočet či dotácie na samotné kamery – v kvalite FullHD alebo 4K vďaka čomu je možné identifikovať aj najmenšie detaily v obraze.
V domácnostiach budú môcť vybrané kamery sledovať občania priamo doma na svojich televíznych prijímačoch. Zároveň, v prípade záujmu nadpolovičného počtu domácností v bytovom dome o služby Antiku nainštalujeme kamery s možnosťou domáceho sledovania aj priamo v často citlivých priestoroch pri vstupe do konkrétneho domu. Antik disponuje všetkými potrebnými licenciami PZ SR pre profesionálnu inštaláciu a servis kamerových systémov, disponujeme vlastným skladom tovaru a náhradných dielov a sme priamo napojení na technickú podporu jedného z najväčších výrobcov profesionálnych kamerových systémov na svete.

Diaľkový odpočet energií

spotreba médií pod kontrolou

Kombinácia optickej siete Antiku a bezdrôtovej telemetrickej siete SmartWorld s technológiou LoRaWAN vytvára 100 percentné pokrytie pre automatický zber dát z meračov elektriny, vody, plynu, tepla na celom území mesta. Vďaka tomu už nie je nutné navštevovať jednotlivé odberné miesta a zároveň mesto získava okamžitú kontrolu nad prípadnými únikmi médií, ktoré sú pri tradičných formách zberu zistiteľné len oneskorene. Tým je možno dosiahnuť ďalšie finančné úspory.

Kontaktujte nás

Pomôžeme Vášmu mestu. Zadajte kontakt na osobu, s ktorou vieme pre Vaše mesto konzultovať, ako čo najlepsie pripraviť a nastaviť SmartCITY technológie vo Vašom meste.
 
TEL
+421 55 30 12345
ADRESA
Čárskeho 10, Košice, SK-040001
E-MAIL
samosprava@antik.sk
Sleduj TV
už aj cez web