• Každý zákazník, ktorý má paušálny volací program Volám 40, Volám 100, Volám 300 
    dlhšie ako 2 roky, má nárok na 10% zľavu z ceny hovorného a po uplynutí 6 rokov sa zľava z ceny hovorého zvyšuje na 20%. Uvedené zľavy platia až do ukončenia zmluvy.
  • Všetky ponúkané nájomné zariadenia je možné si odkúpiť v závislosti od dĺžky prenájmu za zvýhodnenú odkupnú zostatkovú cenu. Odkúpené koncové zariadenie sa stáva vlastníctvom užívateľa zaplatením jeho kúpnej ceny.
ModelCena v € podľa uplynulej dĺžky prenájmu v mesiacoch
0-9 mes10 - 18 mes19 - 27 mes28 - 36 mes37 > mes
ATK - VOIP32-1, IF 3000,
ATK VOIP - 303
15,007,003,001,000,00
Well 3170 IB39,0023,0017,0010,005,00
IAD 100T, ATK VOIP - 202,
Well ATA 171P / ATA 172
35,0020,0014,009,004,00

IP telefón Well SIP-T2064,0023,0017,0010,005,00
IP telefón Yealink SIP-T1940,0023,0017,0010,005,00
IP telefón Yealink SIP-T21 E244,0025,0018,0011,006,00
IP brána Grandstream HT80132,0019,0013,008,003,00
IP brána Grandstream HT81242,0025,0018,0011,006,00
Panasonic KX - TG1100, H300025,0012,007,003,001,00
Gigaset AS200, Gigaset A12019,0011,006,003,001,00
Gigaset A22022,0012,007,004,001,00
Gigaset A510IP /A540IP / A690IP54,0045,0028,0017,0010,00
Gigaset C610IP75,0049,0030,0020,0013,00
Gigaset C53077,0051,0032,0023,0015,00
  • Každý zákazník, ktorý ma uzatvorenú zmluvu po dobu najmenej 2 rokov má právo si bezplatne objednať službu neobmedzené volania na 1 vybrané telefónne číslo, a zákazník, ktorý má zmluvu po dobu najmenej 6 rokov má právo si bezplatne objednať službu 2x neobmedzené volania na 1 vybrané číslo.
  • Od 10. roku má zákazník nárok používať volací program Volám 100 bezplatne, jeho využitie je nutné potvrdiť dodatkom k existujúcej zmluve. Pre nepretržité bezplatné využívanie volacieho programu Volám 100 je potrebné uzatvoriť nový dodatok každých 12 mesiacov. Uvedené zľavy platia až do ukončenia zmluvy. 

Mnoho ďalších výhod pre verných nájdete TU.

Zákazník si pre neobmedzené volania môže zvoliť existujúce účastnícke číslo vo VTS ST alebo číslo pevných sietí ostatných podnikov priamo prepojených s VTS ANTIK na Slovensku alebo mobilné číslo na Slovensku. Ako vybrané číslo nie je možné zvoliť audiotexové, skrátené číslo alebo číslo pobočkovej ústredne. Aktivácia, zmena a zrušenie služby je možné cez portál www.moj.antik.sk alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke.

Sleduj TV
už aj cez web