• Každý zákazník, ktorý má paušálny volací program Volám 40, Volám 100, Volám 200 alebo Volám často dlhšie ako 2 roky, má nárok na 10% zľavu z ceny hovorného a po uplynutí 6 rokov sa zľava z ceny hovorého zvyšuje na 20%. Uvedené zľavy platia až do ukončenia zmluvy.
  • Všetky ponúkané nájomné zariadenia je možné si odkúpiť v závislosti od dĺžky prenájmu za zvýhodnenú odkupnú zostatkovú cenu. Odkúpené koncové zariadenie sa stáva vlastníctvom užívateľa zaplatením jeho kúpnej ceny.
ModelCena v € podľa uplynulej dĺžky prenájmu v mesiacoch
0-9 mes10 - 18 mes19 - 27 mes28 - 36 mes37 > mes
ATK - VOIP32-1, IF 3000,
ATK VOIP - 303
15,007,003,001,000,00
Well 3170 IB39,0023,0017,0010,005,00
IAD 100T, ATK VOIP - 202,
Well ATA 171P / ATA 172
35,0020,0014,009,004,00
Panasonic KX – TG1100, H300025,0012,007,003,001,00
Gigaset AS200, Gigaset A12019,0011,006,003,001,00
Gigaset A22022,0012,007,004,001,00
Gigaset A540IP54,0045,0028,0017,0010,00
Gigaset C610IP75,0049,0030,0020,0013,00
Gigaset C530IP77,0051,0032,0023,0015,00
  • Každý zákazník, ktorý ma uzatvorenú zmluvu po dobu najmenej 2 rokov má právo si bezplatne objednať službu neobmedzené volania na 1 vybrané telefónne číslo, a zákazník, ktorý má zmluvu po dobu najmenej 6 rokov má právo si bezplatne objednať službu 2x neobmedzené volania na 1 vybrané číslo.

Mnoho ďalších výhod pre verných nájdete TU.

Zákazník si pre neobmedzené volania môže zvoliť existujúce účastnícke číslo vo VTS ST alebo číslo pevných sietí ostatných podnikov priamo prepojených s VTS ANTIK na Slovensku alebo mobilné číslo na Slovensku. Ako vybrané číslo nie je možné zvoliť audiotexové, skrátené číslo alebo číslo pobočkovej ústredne. Aktivácia, zmena a zrušenie služby je možné cez portál www.moj.antik.sk alebo osobne na ktorejkoľvek pobočke.