Update 4.11.0 ATK - 11/2022 - NANO 4/4G

 • Doplnená podpora pre WiFi modul

Update 4.10.0 ATK - 11/2022 - NANO 4/4G

 • Povolený Bluetooth
 • Oprava drobných chýb
 • Oprava oneskorenej reakcie na hlasitosť
 • Pridané chýbajúce tlačidlá pre IR/BT režim
 • Hint: Postup pre párovanie ovládača – stačí vypnúť a zapnúť box s BT ovládačom a zobrazí sa wizard pre plánovanie. Druhá možnosť ako párovať/odpárovať ovládač je cez settings časť Pripojenie - Bluetooth.

Update 4.111.0 ATK - 10/2022 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T, UCLAN

 • Doplnenie - pridaný nový typ správy - side message
 • Úprava - VOD - nové logá
 • Úprava - VOD - doplnenie loga AXN NOW
 • Úprava - EPG - vo vyhľadaných výsledkoch sa zobrazujú aj výsledky z minulosti, doteraz sa zobrazovali iba tie z budúcnosti
 • Doplnenie - pridaná funkcionalita tlačidla "-/--" pre zmenu počtu cifier pri číselnom prepínaní kanálov
 • Doplnenie - pridané: možnosť otvoriť vyhľadávanie v EPG module po stlačení tlačidla SEARCH v live TV
 • Doplnenie - ak nie  je zobrazené žiadne okno, žlté tlačidlo slúži pre zobrazenie času
 • Úprava - drobné úpravy e-Home
 • Úprava - optimalizácia UI a prehrávacích modulov (SYSTÉM + UI)

Update 4.109.0 ATK - 04/2022 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T, UCLAN

 • Doplnenie - zobrazenie info pri pomalom pripojení v archíve (OTT)
 • Úprava - Back button - po zatlačení presunie na 1. položku zo zoznamu (Media APPs)
 • Doplnenie - Pridaná podpora pre Back klávesu v priečinku (Media APPs)
 • Doplnenie - Pridaný modal pri ukončení prehrávania videa, blokovanie kláves cez request (Media APPs)
 • Úprava UI - Oprava chyby pri animácii na konci zoznamu (Media APPs)
 • Doplnenie - Príprava na spustenie nových Media apps
 • Doplnenie - dns4only - obmedzenie používania IPv6 z dôvodu prevencie nesprávnej komunikácie s API serverom cez hostname (OTT)
 • Úprava - optimalizácia UI a prehrávacích modulov (SYSTÉM + UI)


Update 4.96.0 ATK - 07/2021 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T

 • Doplnenie - pridaný nový Ookla Speedtest (SYSTEM + UI)
 • Oprava - fixnuté občasné zatrhávanie nahrávky počas jej prehrávania
 • Oprava - nahrávanie v režime OTT pri stave STAND BY (PVR)
 • Oprava - súbory nahraté v OTT režime počas STAND BY mali dvojnásobnú veľkosť, než akú by mali mať vzhľadom na bitrate nahratého streamu (PVR)
 • Oprava - pri prechode zo stavu STAND BY do stavu aktívneho sledovania pri aktívnej nahrávke v režime OTT sa spustí kanál, ktorý sa nahrával počas STAND BY stavu a nie ten, ktorý bol sledovaný pred vypnutím boxu a začatím plánovanej nahrávky (PVR)
 • Oprava - doplnený chýbajúci preklad hlášky, keď sa pri hľadaní nenájdu žiadne výsledky (VOD)
 • Oprava - pre balík "Filmy" sa miesto textu "Filmy" zobrazuje už logo FILMBOX OD (VOD)
 • Doplnenie - aplikovanie PIN kódu pri spustení nahrávok z XXX a zamknutých kanálov (Archív + EPG)
 • Úprava - optimalizácia UI a prehrávacích modulov (SYSTÉM + UI)


Update 4.94.0 ATK - 04/2021 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T

 • Oprava - bublina s aktuálnym časom sa pri prvom spustení videa od načítania GUI odteraz zobrazuje správne (PLAYER)
 • Oprava - pokiaľ video v sebe nenesie informáciu o dĺžke trvania, tak sa časy a časová os na lište playera od tejto revízie firmwareu zobrazujú s defaultnými (nulovými) hodnotami (PLAYER)
 • Úprava - úprava logiky pre prihlásenie a odhlásenie zákazníckeho účtu (UI)
 • Úprava - úprava továrenských nastavení - pridaná možnosť zvoliť obnovu bez odhlásenia účtu alebo kombinácia aj továrenská obnova aj odhlásenie účtu (UI)
 • Oprava - duplicita nahrávky v zozname nahrávok - opravené pridávanie ukončených nahrávok do zoznamu. Existujúce nahrávky sa aktualizujú, namiesto toho, aby sa iba pridávali. (PVR)
 • Oprava - oprava problému nedostupnosti pridať ďalší plán, ktorého koniec alebo začiatok koliduje s existujúcim plánom nahrávania. V tomto prípade sa odstráni offset na oboch. (PVR)
 • Úprava - resetovanie offsetu aj pri spúšťaní nahrávky podľa EPG. (PVR)
 • Oprava - oprava pridávania nahrávy do zoznamu nahrávok po skončeí nahrávania. (PVR)
 • Úprava - úprava modalu, ktorý sa zobrazí v prípade aktívneho nahrávania a detekcie plánu (doplnený časovač 40s a aktívny button na ukončenie aktuálnej nahrávky a spustenie plánovanej nahrávky. (PVR)
 • Úprava - úprava vyššie uvedeného modalu, ak sa jedná o dve za sebou plánované nahrávky. Plynulo sa jedna ukončí a začne sa druhá. Užívateľ je notifikovaný o ukončení / začatí flash správou zdola. (PVR)
 • Oprava - oprava problému pri prepínaní na iný typ kanálov počas nahrávania. (PVR)
 • Oprava - oprava chyby pri pripojení USB disku (PVR)
 • Úprava - doplnená možnosť otvoriť Diskinfo v prípade, ak dochádza miesto na disku a zobrazí sa upozornenie. (PVR)
 • Oprava - ošetrenie zápisu času spustenia plánovanej nahrávky, ktoré spôsobovalo rozdielne zobrazovanie dĺžky nahrávky. (PVR)
 • Úprava - pridaná možnosť nastaviť verziu HDMI (1.4 x 2.0) pre TV výstup 4K (SYSTEM + UI)
 • Úprava - doplnená možnosť zapnúť / vypnúť HDR (SYSTEM + UI)
 • Oprava - oprava a optimalizácia získavania VLAN pri boote aj počas prevádzky STB (SYSTEM + UI)
 • Úprava - optimalizácia UI a prehrávacích modulov (SYSTEM + UI)


Update 4.86.0 ATK - 12/2020 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T

 • Doplnenie - Nová funkcionalita PIP (obraz v obraze)
 • Oprava - SmartHome oprava chýb a optimalizácia
 • Úprava - Archív - pri pretočení do budúcnosti sa zobrazí okno s ponukou pre spustenie živého vysielania
 • Oprava - Nahrávanie - nevypínanie obrazu v OTT režime keď sa box vypne
 • Oprava – ONVIF kamery oprava chýb a aktualizácia
 • Oprava - Mozaika - v ľavej časti, kde sa štandardne zobrazuje EPG, sa namiesto textu "Žiadne informácie" zobrazí popis kanála, ak daný kanál EPG nemá
 • Oprava drobných chýb a optimalizácia UI
 • Oprava - UI - Optimalizácia prehrávacích modulov


Update 4.80.0 ATK - 07/2020 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T

 • Oprava - Počasie oprava problému s ID pri vyhľadávaní miesta s viacero výsledkami
 • Doplnenie – Nový modul Ankety
 • Úprava - Nahrávanie zakázanie opätovného spúšťania formátovania ak už formátovanie prebieha
 • Úprava - OLED - Doplnené nastavenia zobrazenia pri zapnutom stave
 • Oprava - Archív podľa žánru - pri otvorení položky "populárne" sa neresetovala hodnota pre úroveň adresára, čo za určitých podmienok pri skoku na ďalšiu stránku zobrazilo staré výsledky
  Úprava – Správy - úprava zobrazovanie poradia tlačidiel vpravo
 • Úprava - Nová logika pre funkciu Timeshift - aktuálne je možné vyvolať / spustiť funkciu už aj cez tlačidlo PAUSE / PLAY
 • Oprava – Nahrávanie - zakázané tlačidlo formátovať, ak nie je vložený USB drive
 • Oprava – Teletext - ak bol zobrazený teletext a na box bola doručená správa, tak správu nebolo možne ovládať
 • Oprava - Archív podľa žánru - optimalizácia načítavania obsahu / metadát archivovaných relácií
 • Oprava - Pri továrenských nastaveniach sa nezobrazovalo zobrazenie priebehu formátovania
 • Úprava / Oprava - Oprava drobných chyb a optimalizácia UI
 • Úprava - Optimalizácia štartovania boxu (bootovacej sekvencie) a optimalizácia spôsobu získania IP adresy


Update 3.96.0 ATK - 05/2020 - MINI 2 G/S/T, MINI 2+, NANO

 • Doplnenie - Sprístupnený úvodný sprievodca nastaveniami
 • Úprava – PVR - synchronizácia systému po formátovaní
 • Úprava - PVR - opravený problém pri nahrávaní ak bola nastavená iná časová zóna
 • Úprava  - PVR úprava pre náhľadový obrázok
 • Úprava  - PVR povolenie/zakázanie spustenia nahrávania ak menu neobsahuje položku nahrávanie
 • Úprava  - VOD ošetrenie špeciálnych znakov ai.
 • Úprava – WiFi - odpamätanie hesla
 • Doplnenie – UI - Nový modul anketa
 • Oprava – UI – opravená chyba prepnutia na zamknutý kanál cez EPG modul
 • Oprava – UI – Opravený problém po prepnutí na kanál cez pripomienku
 • Oprava – UI – Oprava náhodných reštartov systému
 • Oprava – UI – Optimalizácia a oprava drobných chýb
 • Oprava – UI – Optimalizácia prehrávacích modulov


Update 4.72.2 ATK - 04/2020 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T

 • Úpravy spojené s VOD

Update 4.72.0 ATK - 02/2020 - MINI 3 G/S, NANO 3 G/S/T

 • Doplnenie - Sprístupnený úvodný sprievodca nastaveniami
 • Úprava - PVR - synchronizácia systému po formátovaní
 • Úprava - PVR - opravený problém pri nahrávaní, ak bola nastavená iná časová zóna
 • Úprava - PVR úprava pre náhľadový obrázok
 • Úprava - PVR povolenie/zakázanie spustenia nahrávania, ak menu neobsahuje položku nahrávanie
 • Úprava - VOD ošetrenie špeciálnych znakov a i.
 • Úprava - WiFi - odpamätanie hesla
 • Doplnenie - UI - opravená chyba prepnutia na zamknutý kanál cez EPG modul
 • Oprava - UI - Opravený problém po prepnutí na kanál cez pripomienku
 • Oprava - UI - Oprava náhodných reštartov systému
 • Oprava - UI - Optimalizácia a oprava drobných chýb
 • Oprava - UI - Optimalizácia prehrávacích modulov

Update 4.66.0 ATK - 09/2019 - MINI 3 G/S, NANO 3G/S/T

 • Zobrazenie sledovaného času relácie vo výsledkoch vyhľadávania v archíve podľa žánru
 • Zobrazenie názvu videa na displeji (archív, media player, ai. - NANO 3G)
 • Vizuálne úpravy pri DVB-T ladení
 • Pridaná podpora DiSEqC
 • Ukladanie náhľadových obrázkov nahrávok na USB disk
 • Nový modul pre správy a notifikácie
 • Nový filter kanálov
 • Nahrávanie - vylepšenie logiky fungovania a oprava chýb z predošlej verzie
 • Doplnenie Testu rýchlosti siete
 • Úprava modulu - Nákup balíkov
 • Doplnená podpora prehrávania rtmp streamov
 • Optimalizácie prehrávacích modulov
 • Optimalizácia UI
 • Oprava rôznych drobných chýb


Update 3.92.0 ATK - 08/2019 - MINI 2/2G/2S, NANO

 • Nový modul pre správy a notifikácie
 • Nový filter kanálov
 • Nahrávanie - vylepšenie logiky fungovania a oprava chýb z predošlej verzie
 • Doplnenie Testu rýchlosti stiete
 • Úprava modulu - Nákup balíkov
 • Doplnená podpora prehrávania rtmp streamov
 • Optimalizácie prehrávacích modulov
 • Optimalizácia UI
 • Oprava rôznych drobných chýb


Update 4.58.0 ATK - 04/2019 - MINI 3G/3S, NANO 3 S2/T

 • Doplnená funkcia test rýchlosti pripojenia pre set top boxy v OTT režime
 • Nahrávanie - zobrazovanie progresu formátovania USB drive-u
 • Oprava nesprávnej hlášky pri pokuse o spustenie nahrávania bez USB zariadenia
 • Oprava správneho usporiadania kanálov po pridaní nového balíka
 • Oprava chyby pri sputení sett top box ak bol OFFLINE alebo nezaregistrovaný
 • Pridaná možnosť kúpy balíkov priamo skrz STB (metropolitná sieť Antik)
 • Nákup balíkov doplnený o zobrazenie pravidelnej (mesačnej) platby
 • Oprava stavu kedy po zvolení neexistujúceho filtra následne nefungovalo číselné prepínanie
 • Nastavenia - úprava logiky nastavovania nového hesla - tlačidlo Nastaviť heslo pri zmene hesla povolené až po zadaní všetkých troch hesiel
 • Úprava zobrazovania stopy titulkov pre tunerové stanice
 • Príprava na možnosť zmeny časovej zóny set top boxu v OTT režime
 • Optimalizácia UI a oprava drobných chýb
 • Optimalizácia prehrávacích modulov


Update 3.82.0 ATK - 12/2018 - MINI 2G/2S, NANO

 • Oprava - okno "No channels" sa nezobrazí, ak sa prehráva video v inom ako Live TV module
 • Oprava - kvôli zobrazenému pozadiu po ukončenej ukážke promo kanála nevidno video v iných moduloch (archív, YouTube, ...)
 • Oprava - po stlačení OK v Channel liste pri zobrazenom filtri sa nevykonalo prepnutie na požadovaný kanál
 • Optimalizácia UI
 • Optimalizácia prehrávacích modulov
 • Oprava - upozornenia zhora na neprečítané správy - stále zobrazovalo prvú správu v poradí a nie prvú neprečítanú správu
 • Oprava - odstránenie rozdelenia promo kanálov - zobrazujeme ich medzi ostatnými kanálmi
 • Oprava - skrytie channel listu pri prepínaní kanálov
 • Optimalizácia továrenských nastavení
 • Úpravy pre zapamätanie si nastaveného zdroja kanála
 • Opravy chyby v Info o kanále
 • Oprava neskrývania legendy v zozname kanálov
 • Zväčšená širka názvu kanála a aktuálneho EPG v zozname kanálov
 • Pridané tlačidlo ".com/.sk" s možnosťou zobrazenia webových sufixov podľa jednotlivých jazykov
 • Pridaný rýchly editor
 • Pridaná legenda
 • YouTube - oprava logiky prehrávania
 • Oprava pravidelne sa zobrazujúceho načítavania na krátku dobu
 • Oprava pretekania grafiky pri prehrávači

Update 4.50.0 ATK - 10/2018 - MINI 3G/3S, NANO 3

 • Optimalizácia UI
 • Optimalizácia prehrávacích modulov
 • Oprava - kvôli zobrazenému pozadiu po ukončenej ukážke promo kanála nevidno video v moduloch (archív, YouTube, etc.)
 • Nákup balíkov - pridaná podmienka zobrazenia informácie o zakúpení, aj keď je zobrazené hlavné menu
 • Oprava - upozornenia zhora na neprečítané správy - stále zobrazovalo prvú správu v poradí a nie prvú neprečítanú správu
 • Oprava - odstránenie rozdelenia promo kanálov - zobrazujeme ich medzi ostatnými kanálmi
 • Oprava chyby, ktorá spôsobovala spúšťanie TV streamu po obnove zdrojov počas prehrávania, resp. ak v niektorom module bol spustený iný mediálny obsah ako TV stream
 • Zmena sieťového režimu sa vykoná automaticky po 60 sekundách
 • Kontextové menu - oprava prepínania medzi zdrojmi rovnakého typu
 • Oprava - pri teletexte bol zrušený pokus o opätovné načítanie, čo spôsobovalo vypnutie teletextu, ak nenašlo požadovanú stránku
 • Oprava - žlté funkčné tlačidlo neotváralo zoznam obľúbených kanálov
 • Oprava - po vypnutí a zapnutí boxu sa promo čas odpočítaval od začiatku
 • Oprava - po reštarte boxu neostal zapamätaný čas sledovania promo kanála
 • Oprava - chybné zobrazenie promo kanálov po obnove dát

Update 3.43.0 ATK - 08/2018 - MINI 3G/3S, NANO 3

 • Oprava chyby spúšťania tunerového zdroja pri jednom tuneri
 • Nový modul pre nákup TV balíkov
 • Pridaná podpora pre promo kanály v zozname kanálov
 • Pridaná možnosť hodnotiť pluginy
 • Zrýchlenie a zmena zobrazenia vyhľadávania, pridanie funkcie pre nájdenie nasledujúcej relácie v EPG module
 • Úpravy pre zapamätanie si nastaveného zdroja kanála
 • Oprava problému s neúplnými EPG dátami pre aktuálny deň po polnoci
 • Pridaná možnosť nastaviť EPG pripomienku aj s automatickým prepnutím na danú reláciu
 • Nastavenie - doplnená nová karta možností pre nastavenia zobrazovania zamknutých a promo kanálov
 • Optimalizácia továrenských natavení
 • Úpravy pre ladenie DVB-S & DVB-T
 • Optimalizácia užívateľského rozhrania a oprava drobných chýb

Update 4.37.0 ATK - 06/2018 - MINI 3G/3S; NANO 3

 • Pridaný rýchly editor
 • Pridaná legenda
 • YouTube - oprava logiky prehrávania
 • Oprava pravidelne sa zobrazujúceho loadera na krátku dobu
 • Oprava pretekania grafiky pri prehrávačí
 • Ak je zobrazená legenda nezobrazuje sa ikona MUTE
 • Rýchly editor - oprava chyby pri pohybe/presúvaní kanálov
 • Pridané predvolené nastavenie CEC pre potreby továrenských nastavení
 • Oprava chyby v Info o kanále
 • Oprava neskrývania legendy v zozname kanálov
 • Zväčšená šírka názvu kanála a aktuálneho EPG v zozname kanálov
 • Zmena logiky pre ponuku prvého ladenia a získania kanálov online
 • Doplnený dynamický počet cifier pri rýchlom prepínaní kanálov
 • Počasie - oprava pri vykresľovaní mínusových teplôt
 • Oprava pri nastavenom jazyku kanála v editore nebolo možné ho zmeniť cez kontextové menu
 • Oprava chyby pri továrenských nastaveniach
 • Pridané tlačidlo ".com / .sk" s možnosťou zobrazenia webových sufixov podľa jednotlivých jazykov
 • Zmena zobrazeného textu z "e-mail" na "login" pri registrácii boxu
 • Chyba vykresľovania zoznamu kanálov pri pohybe, ak kanál nemal epg alebo popis
 • Oprava drobných chýb UI
 • Upgrade prehrávacích modulov

Update 3.65.0 ATK - 02/2018 - MINI 2/2G 

 • Nastavenia - oprava zamknutia kanálov podľa času
 • Editor - oprava presúvania kanálov cez šípky
 • Oprava - Pri prepínaní kanálov sa nedalo prepnúť viac ako o dva kanály
 • Oprava pri vrátení pôvodného jazyka po zmene na iný jazyk
 • Wifi - zmazanie zoznamu uložených hesiel po továrenských nastaveniach
 • Pridaná farba v ikone pre zabezpečene WiFi siete (zapamätaná sieť = zelena ikona, nezapamätaná sieť = oranžova ikona)
 • Kontextové menu je možne zavrieť opätovným stlačením tlačidla
 • Po spustení kanála, ktorý sa v danom momente už prehrával, nebolo možne box prepnúť do STANDBY
 • Pridané SMS vyhľadávanie kanálov v editore
 • Editor - odstránená možnosť filtrovania podľa rozlíšenia SD/HD
 • Oprava archívu - ak sa počas načítavania výsledkov stlačil ľubovoľný kláves archív sa ukončil
 • Odstránené prepnutie na pôvodný kanál pri odchode z editora (spôsobovalo, že pôvodnému kanálu sa prepol zdroj na predvolený)
 • Oprava nefunkčného rodičovského zámku
 • Oprava prepnutie na kanál mimo filtra v pripomienke
 • Oprava zlej hodnoty video režimu po zmene TV systému
 • Po zmene predvoleného miesta počasia sa po uložení zmenil metrický systém na imperiálny
 • Čas v zozname kanálov (vľavo hore) sa aktualizuje pri zobrazení zoznamu kanálov
 • Nastavenie časovej zóny v nastaveniach
 • Oprava nefunkčnej zmeny PIN kódu v nastaveniach 
 • Oprava chyby pri neúplných dátach pre kanál (OFFLINE mód)
 • Pri OFFLINE režime sa aj IPTV kanálom priradia lokálne loga
 • Oprava načítania GUI pri nedostupnosti servera
 • Oprava chyby pri neexistujúcich dátach v počasí
 • Po stlačení MENU v module sa vráti do hlavného menu
 • Oprava otvárania obľúbených kanálov z hlavného menu
 • Pri prepínaní z OTT kanála na SAT kanál sa neskryl buffer
 • Pridaná funkcionalita pre zobrazenie farebných ikon
 • Pri nastavenom časovači vypnutia a následnom ručnom vypnutí STB sa časovač nezrušil
 • Oprava – TV sa nezapla, ak sa zobrazilo okno pre zadanie PIN-u na erotickom kanále
 • EPG modul chyba pri pohybe nahor s menším počtom položiek

Update 4.28.2 ATK - 02/2018 - MINI 3S/3G; NANO 3

 • Nastavenia - oprava zamknutia kanálov podľa času
 • Editor oprava presúvania kanálov cez šípky
 • Pri prepínaní kanálov sa nedalo prepnúť viac ako o dva kanály
 • Oprava - chyba pri vymazávaní naladených kanálov v editore
 • Oprava chyby pri vrátení pôvodného jazyka po zmene na iný jazyk
 • Wifi zmazanie zoznamu uložených hesiel po továrenských nastaveniach
 • Pridaná farba v ikone pre zabezpečene wifi siete (zapamätaná sieť = zelená ikona, nezapamätaná sieť = oranžova ikona)
 • Oprava - Ikony Tv a radia pri manuálnom ladení boli čierne
 • Správne zobrazenie predvoleného satelitu pre DVBS ladenie
 • Oprava - ladenie akceptovalo stále iba predvolene nastavenia
 • Nastavenie defaultnej časovej zóny po továrenských nastaveniach
 • Zrušene odpočítavania pri vypínaní STB a vypnutom CEC
 • Kontextové menu je možne zavrieť opätovným stlačením tlačidla
 • Po spustení kanála, ktorý sa v danom momente už prehrával, nebolo možne box prepnúť do standby
 • Pridane T9 vyhľadávanie kanálov v editore
 • Editor - odstránená možnosť filtrovania podľa rozlíšenia SD/HD
 • Oprava - archív ak sa počas načítavania výsledkov stlačil ľubovoľný kláves archív sa ukončil
 • Odstránene prepnutia na pôvodný kanál pri odchode z editora (spôsobovalo stav, kedy sa pôvodnému kanálu prepol zdroj na predvolený)
 • Oprava nefunkčného rodičovského zámku
 • Oprava - prepnutie na kanál mimo filtra v pripomienke
 • Oprava zlej hodnoty video režimu po zmene TV systému
 • Oprava - Po zmene predvoleného miesta počasia sa po uložení zmenil metricky systém na imperiálny
 • Čas v zozname kanálov (vľavo hore) sa aktualizuje pri zobrazení zoznamu kanálov
 • Nastavenie časovej zóny v nastaveniach

Update 4.21.1 ATK - 11/2017 - MINI 3S / 3G

 • Oprava nefunkčnej zmeny PIN kódu v nastaveniach 
 • Po spustení kanála, ktorý sa v danom momente už prehrával, nebolo možne box prepnúť do standby módu
 • Oprava chyby pri neúplných dátach pre kanál (offline mód)
 • Pri offline režime sa aj IPTV kanálom priradia lokálne loga
 • Timeshift sa nesprávne zobrazoval popis relácie (info text)
 • Pridaná položka pre nastavenie STB alias
 • Oprava načítania GUI pri nedostupnosti servera
 • Oprava chyby pri neexistujúcich dátach v počasí
 • Po stlačení menu v module sa vráti do hlavného menu
 • Oprava zobrazenia správneho tunera v nastaveniach
 • Oprava zadávania frekvencie pri manuálnom ladení
 • Oprava otvárania obľúbených kanálov z hlavného menu
 • Oprava nežiaduceho zapínania beta test módu
 • Pri prepínaní z OTT zdroja na zdroj zo SAT  sa neskryl buffer
 • Pri nastavenom časovači vypnutia a následnom ručnom vypnutí STB sa časovač nezrušil
 • Oprava - TV sa nezapla, ak sa zobrazilo okno pre zadanie PIN na erotickom kanále
 • Oprava vypínania rodičovského zámku
 • EPG modul chyba pri pohybe nahor s menším počtom položiek
 • Optimalizácia UI
 • Optimalizácia jednotlivých playerov
 • Oprava chyby pri viacnásobnom pretáčaní v archíve
 • Oprava pomeru strán pre HEVC kanály na ANTIK SAT
 • Podpora teletextu

Update AntikSAT - AB Cryptobox 700HD V1.12.19447_29.5.2018

Stiahnite si aktualizáciu AB Cryptobox 700HD_29.5.2018 na USB a postupujte ako pri prvej aktualizácii pre AB Cryptobox (3.8.2017). Táto nová aktualizácia Vám prinesie:

 • Ladenie AntikSAT SK a AntikSAT CZ služby
 • Do sieťových aplikácii bola pridaná nová voľba "Sieťový prehrávač" (DLNA DMP). Prijímač vie prehľadávať lokálnu sieť a nájsť podporované zariadenia cez protokol DLNA

Update AntikSAT- AB Cryptobox 700HD V1.10.18893_28.3.2018

Stiahnite si aktualizáciu AB Cryptobox 700HD_28.3.2018 na USB a postupujte ako pri prvej aktualizácii pre AB Cryptobox (3.8.2017). Táto nová aktualizácia Vám prinesie:

 • Opravu náhodného zobrazovania okna s poznámkou "Kódovaný kanál" 

Update AntikSAT- AB Cryptobox 700HD_3.8.2017

Stiahnite si aktualizáciu AB Cryptobox 700HD_3.8.2017 na USB a postupujte ako pri prvej aktualizácii pre AB Cryptobox. Táto aktualizácia Vám prinesie:

 • Možnosť prehrávania médií (Videá, obrázky, hudba) prostredníctvom lokálnej siete/DLNA.
 • IPTV – možnosť prehrávať voľne dostupné streamy (TV kanály a rádia) priamo z boxu.
 • Sťahovanie a aj sieťová aktualizácia boxu je prednastavená/preddefinovaná na Antik FTP server.

Update 3.47.0 ATK - 03/2017 - MINI 2/ 2G

 • Pridané zobrazenie okna po úspešnom update, v ktorom sa zobrazí obsah / popis updatu
 • Live Tv - oprava prepínania vo filtri
 • Live Tv - zobrazovanie info okna pri pokuse prepnúť na zamknutý kanál
 • Oprava nezobrazovania EPG dát pri obnove ak je server nedostupný resp. neodpovedá
 • Oprava chyby "stratených" EPG dát po rannej obnove zdrojov
 • Spúšťanie EPG podľa kanála zo zoznamu kanálov sa zobrazí nie aktuálne prehrávaný kanál, ale kanál na aktívnej položke v zozname kanálov
 • Nastavenie - položka systém a obnova zdrojov presunutá na vrch karty SET TOP BOX
 • Kontextové menu - oprava chyby prepínania kanálov, kedy sa nepreplo na predvolený zdroj, ale na posledný zvolený
 • Nastavenie - niektoré nastavenia sa dajú zmeniť až po zadaní PIN (napr. Zamknutie nastavení)
 • Nastavenia - Oprava editora kanálov 
 • Nastavenia - Oprava nastavenia hodnôt po továrenských nastaveniach

Update 3.47.0 ATK - 03/2017 - MINI 2/ 2G

 • Update firmwaru cez internet (MaxIM)
 • Add- ons - vlastné kanály tretej strany skrz webové rozhranie
 • Farebná úprava flash správ 
 • Oprava - Pri sledovaní archivovanej nahrávky z EPG modulu - nebolo možne skočiť na nasledujúcu reláciu
 • Oprava farebnej customizacie (pri offline režime nebolo zobrazenie farieb korektne)
 • Prehrávanie videa v Pages zobrazená náhľadová videa s ikonou "play" a textom "Stlač OK pre spustenie videa."
 • Oprava  - pri zamknutých Nastaveniach sa nedal zadať PIN
 • Zrušená farebná línia pod ikonami v menu 
 • Archív - pridaná funkcionalita pre tlačidlo BACK
 • Oprava - pri pretáčaní sa nastavil 2x interval pre vykreslenie aktuálnej pozície na časovej osi - následok: preblikávanie časovej osi pri pretáčaní
 • Oprava -Ak sa v channel liste použilo T9 vyhľadávanie a následne sa plynulo prešlo do EPG modulu, v EPG sa ako aktívny kanál zobrazil iný kanál
 • Oprava - Ak posledná obnova zdrojov po predošlom zlyhaní prebehla správne, tak sa resetujú nastavenia a nastaví sa obnova podľa času v configu
 • Ikona zdroja kanála v info okne sa pri kódovaných tunerových kanáloch nezobrazila (DVB-S)
 • Oprava - nesprávneho prepínania pomocou tlačidla na rýchle prepnutie kanálov
 • Oprava - Blokovanie klávesy Info, ak nie sú kanály
 • DVB-T ladenie s možnosťou filtrovania hľadaných kanálov (DVB-T)
 • Optimalizácia kanálového menu
 • Pridané nastavenie pre OSD (nastavenie určuje interval zobrazenia info okna v sekundách)
 • Zmena logiky načítania zoznamu kanálov a EPG dát
 • Obrázky na pozadí pre Rádio a Žiadne kanály sa reálne načítajú až pred zobrazením
 • Zmenšenie veľkosti obrázkov pozadia počas ladenia
 • Optimalizácia pohybu pri pretáčaní v archíve

Update 3.32.1 ATK - 10/2016 - MINI 2/ 2G

 • Optimalizácia usporiadania naladených kanálov
 • Načítanie EPG dát po prvotnom zlyhaní komunikácie
 • Vrátenie pôvodných hodnôt po stlačení BACK nastaví správnu položku zo zoznamu
 • NTP server presunutý z LOKALIZÁCIE do SIEŤ > OSTATNÉ
 • Počasie oprava chyby zobrazovania dát
 • Optimalizácia GUI a zlepšenie stability
 • Nastavenie preddefinovanej kvality streamu
 • Úprava časovania RAM

Update 3.29.0 ATK - 09/2016 - MINI 2 / 2G

 • Plugin 2.3.0
 • GUI 2.2.23
 • Pridaný buffer do info okna v live tv
 • Pridaná funkcia filter kanálov (obľúbene a kategórie kanálov)
 • Oprava časovača v playeri
 • Archív zapamätanie pozície poslednej prehrávanej nahrávky s možnosťou pokračovať v sledovaní po ukončení prehrávania
 • Oprava komunikácie s management serverom
 • Voucher pridaná možnosť prispôsobenia farieb
 • Úprava logiky úsporného režimu
 • Menšie opravy, optimalizácia
 • Povolená možnosť "repeat" v mediaplayeri
 • Oprava v kontextovom menu ohľadom informácie o dostupných audio stopách
 • Pridaná možnosť nastaviť statickú IP adresu
 • Zväčšenie alokovanej pamäte pre ekioh

Update 3.24.0 ATK - 08/2016 - MINI 2 / 2G

 • Oprava zamŕzania UI v špecifických prípadoch
 • Počasie - Oprava zobrazovania ikony pre nasledujúce dni
 • Pridaný maximálny krok pri rýchlom prepínaní v channel liste (pri držaní tlačidla channel up alebo channel down)
 • V zozname kanálov po stlačení EPG sa zobrazí EPG modul pre daný kanál
 • VOD, config - pridaná možnosť nastavenia, na ktorej karte sa ma VOD spustiť
 • Archív - možnosť skoku z prvej na poslednú stránku výsledkov a naopak
 • Nastavenia -pridané jazyky pre voľbu zvukovej stopy
 • Oprava pripomienky v EPG module
 • Pripomienka zmena farby na svetlú, pridaný názov kanálu
 • Oprava v EPG module – grafické označenie sa zobrazuje na prvej položke v zozname pre daný deň
 • Drobné úpravy optimalizácie UI
 • Pridaná funkcia timeshift
 • Oprava zobrazenia konečného času v móde archív -> oprava skoku na predchádzajúcu reláciu v móde archív
 • Pridaná otázka pre používateľa, či si želá prejsť do live Tv po pretočení na úplný koniec časovej osi v móde timeshift
 • EPG -> Oprava zobrazovania No EPG data, oprava - nezobrazovalo 'Prepnúť' na programe v minulosti ak nebol archivovaný kanál
 • Zrýchlenie pohybu v EPG module módu
 • Menu - oprava skrývania sub menu
 • Oprava chyby s občasným nespúšťaním streamu po uvedení boxu do režimu online
 • Oprava skrývania sub menu pri pohybe po menu
 • Kontextové menu - ošetrenie stavu, ak daný kanál nemá EPG

Update 3.21.0 ATK - 08/2016 - MINI 2 / 2G

 • Novy spôsob načítavania EPG dát pomocou pluginu pre DVB-S kanály
 • Správne zobrazenie okna DVB-S ladenia po zvolení ladiť v modale po štarte GUI
 • Oprava zobrazenia predvoleného jazyka v Editore kanálov
 • v klávesnici pridaný kurzor
 • Spúšťanie streamu po ukončení welcome modulu
 • Timer (automatické vypnutie) je možne nastaviť už aj podľa videa z playera (moduly archív, YouTube, mediaplayer)
 • Povolenie skoku do EPG aj z channel listu
 • Oprava zobrazovania Card info a Card menu
 • VOD úprava vypisovania názvov v zozname žánrov
 • Počasie zrýchlený posun pri dňoch
 • Kontextové menu úprava zobrazovania zvukových stôp
 • Doplnene údaje do servis info
 • Drobné úpravy párovania kanálov
 • Úprava logiky zobrazovania ikony scrambled (Kódovaný kanál)
 • Úprava zobrazovania kontextového menu pri DVB-S kanáloch
 • Uprava nazvou tunerovych kanalov v pripade ak maju OTT verziu kanalu
 • Pridana informacia o cisle verzie firmweru pri bootovani UI
 • Uprava akcii na buttony mosaic, contextMenu, pictureFormat, audio, subtitle, ttx, epg - moznost spustit len z main okna/modu
 • Upravy pre rychlejsie zobrazenie modulu s kontextovym menu
 • Zmena funkcionality skoku z prvej položky hlavného menu na poslednú a naopak slačením 2x šipky - robí sa to podla eventu onKeyUp
 • Úprava výzvy na zadanie pin kódu pre adult kanály (z dôvodu grupovania kanálov)
 • Zmazane ikony archívu v channel liste (v časti EPG)
 • Grafické úpravy ikon v main okne ktoré sa zobrazujú pri prepnutí na kanál
 • Pridané ikony IPTV a DVB-X do main okna
 • Skrytie TEST ikony v channel liste pri kanáloch ktoré nie su označene ako testovacie
 • Uprava pre farebnu customizacie UI
 • Spustanie streamu po ukonceni ladenia a ukonceni settings
 • Optimalziacia prehravania streamu v youtube aplikacii
 • Úprava variabilného bitratu v archíve
 • Optimalizácia prehrávania satelitných kanálov
 • Optimalizácia prehrávania mp3 rádií
 • Pridaný editor kanálov

Update 2.13.0 ATK - 11/2015 - MINI 2 / 2G

 • Úprava PIP
 • Odstránene aplikácie Košice a MeToo
 • Zmena nastavenia časovania DDR
 • Pridaná nová položka do Menu "New MENU" (MW2015)
 • Odstránené položky External source z kamier
 • Nova ikona DVB-T
 • Nova ikonka pre položku Správy
 • Pridaný nový language pack
 • V počasí zmenený text z "Pravdepodobnosť zrážok" na "Úhrn zrážok" a zmenený parameter z percent na "mm"
 • Upravená logika Správ
 • Pridaný parameter do archívu na posielanie MAC adresy
 • Úprava ktorá zabezpečuje rýchlejšie spúšťanie archivovanej nahrávky a rýchlejšie pretáčanie na pomalej linke.

Update 2.8.0 ATK - 11/2015 - MINI 1

 • Odstránené aplikácie Košice a MeToo
 • Odstránené položky External source z kamier
 • Nova ikona DVB-T
 • Nova ikonka pre položku Správy
 • Pridaný nový language pack
 • V počasí zmenený text z "Pravdepodobnosť zrážok" na "Úhrn zrážok" a zmenený parameter z percent na "mm"
 • Upravená logika Správ
 • Pridaný parameter do archívu na posielanie MAC adresy
 • Úprava ktorá zabezpečuje rýchlejšie spúšťanie archivovanej nahrávky a rýchlejšie pretáčanie na pomalej linke

Update 2.6.0 ATK - 08/2015 - MINI 2

 • Stabilizácia a optimalizácia chodu set top boxu
 • Do základného menu doplnená položka správy
 • Do základného menu doplnená položka kamery
 • Do sub menu Televízia doplnená položka Aktivácia kódom
 • Doplnená funkcia prehrávania rtsp streamov
 • Úprava datalayeru
 • Doplnená podpora pre audio codec HE AAC

Update 2.6.0 ATK - 08/2015 - MINI 1

 • Do základného menu doplnená položka správy
 • Do základného menu doplnená položka kamery
 • Do sub menu Televízia doplnená položka Aktivácia kódom
 • Doplnená funkcia prehrávania rtsp streamov
 • Úprava datalayeru
 • Doplnená podpora pre audio codec HE AAC

Update 2.0.15 ATK - 01/2015 - MINI 2

 • upravený chod mozaiky - odstránené drobné sekanie v náhľadových oknách
 • opätovne dostupná možnosť sledovať videonávody
 • odstránený problém interfaceu GUI, ktorý spôsoboval padanie rozhrania Archív podľa žánru
 • opravený problém so zvukom po prepnutí na HD stanice
 • optimalizácia stapi
 • optimalizácia datalayer

Update 2.1.13 ATK - 01/2015 - NANO

 • upravený chod mozaiky - odstránené drobné sekanie v náhľadových oknách
 • odstránený problém interfaceu GUI, ktorý spôsoboval padanie rozhrania Archív podľa žánru
 • opravený problém so zvukom po prepnutí na HD stanice
 • optimalizácia stapi
 • optimalizácia datalayer

Update 2.1.12 ATK - 11/2014 - SMART TV BOX

 • Doplnený script vykonávajúci samostatný reštart zariadenia jeden krát za desať dní (reštart prebieha v skorých ranných hodinách)
 • Odstránenie položky adaptívny stream
 • Odstránený problém s MULTI EPG pri programových službách, ktoré nemajú dostupné dáta na dlhšie časové obdobie
 • Odstránený problém pri ukončovaní videí z položky Video návody
 • Posilnená stabilita chodu mozaiky
 • Odstránený problém knižnice MEDIA PLAYERU (priamy súvis s chodom a zobrazovaním subtitles)
 • Rýchle Prepínanie
 • Upravený chod zbernice dát - bufferu

Update 2.1.11 ATK - 10/2014

 • Doplnený script vykonávajúci samostatný reštart zariadenia jeden krát za desať dní (reštart prebieha v skorých ranných hodinách)
 • Odstránenie položky adaptívny stream
 • Odstránený problém s MULTI EPG pri programových službách, ktoré nemajú dostupné dáta na dlhšie časové obdobie
 • Odstránený problém pri ukončovaní videí z položky Video návody
 • Posilnená stabilita chodu mozaiky
 • Odstránený problém knižnice MEDIA PLAYERU (priamy súvis s chodom a zobrazovaním subtitles)

Update 2.1.8 ATK - 09/2014

 • Odstránenie drobných nedostatkov spojených s interfaceom GUI z verzie firmwareu 2.0.16 ATK
 • Zmena logiky prehrávania relácií z archívu - segmentovanie, kedy po ukončení relácie aj s 30 minútovou rezervou systém vyzve na pokračovanie skrz nasledujúcu nahrávku, systému posunie čas ďalšej nahrávky + 30 min, prechod cez šípky ostáva rovnaký
 • Grafické zobrazovanie nahrávok v archíve podľa žánru, pokiaľ ma relácia správne určený začiatok a koniec (zelený check)
 • Sprístupné možnosť skrytia informácie o aktuálnom počasí pri prepnutí na iný kanál, resp. po zatlačení tlačidla Info
 • Sprístupnená možnosť skrytia položiek z menu podľa potreby zákazníka
 • Doplnené inštruktážne videá k jednotlivým funkciám set top boxu - umiestnené v hlavnom MENU v položke Video návod
 • Možnosť streamovať online rádiá cez aplikáciu Hudba na želanie MOD (m3u playlisty) - dostupné len v sieti Antik
 • Upravená logika datalayeru pre opätovné zapĺňanie bufferu
 • Odstránené problémy lokálneho prehrávača médií v aplikácii Mediaplayer - navýšený počet viditeľných súborov v jednotlivých priečinkoch
 • Vytvorenie nového pluginu pre prostredie Mediálneho prehrávača, zároveň prehrávač preklopený na novú grafickú platformu
 • Odstránené drobné nedostatky sieťového prehrávania DLNA
 • Doplnená grafika pri úvodnom štarte GUI, kedy v pravom hornom rohu GUI zobrazuje percentuálne informácie o sťahovaní dát pre zoznam kanálov a EPG
 • Vytvorená funkcia kanálové MENU z dôvodu predprípravy na príchod nového typu DO, kedy sa nastavenia PIP, Zvuková stopa, Teletext, Titulky a Pomer strán budú nastavovať z jednotného menu, nie za pomoci samostatných tlačidiel na DO
 • Nasadená nová default stránka pre Internetový prehliadač
 • Vynovená knižnica pre aplikáciu YouTube - stabilnejší chod

Update 2.0.16 ATK - 05/2014

 • Box dokáže pracovať v hybridnom režime, v rámci siete Antik ako zariadenie streamujúce multicastový stream, mimo siete Antik ako zariadenie streamujúce unicastový stream – teda Smart TV Box
 • Za pomoci zariadenia Juice Wifi Dongle dokáže box streamovať na Wifi interface obsah z PC/notebooku za pomoci DLNA funkcie v multimediálnom prehrávači
 • Doplnená nová aplikácia v podobe MOD – teda Music on demand (Hudba na želanie) – aplikácia prináša možnosť počúvať veľké množstvo skladieb obľúbených interprétov a žánrov kedykoľvek po jej spustení, aplikácia sa nachádza v podpoložke hlavného MENU v sekcii zábava
 • Doplnená funkcia Mozaika – spustiteľná z hlavného Menu z podpoložky Kanály – mozaiku tvorí 34 kanálov rozdelených na dve strany, programy zobrazované mozaike sú prednastavené na tvrdo, teda nie je ich množné meniť skrz užívateľské prostredie, skrz mozaiku je možné plnohodnotne prepínať na zvolený kanál, pohyb sa vykonáva pomocou kurzorových tlačidiel na DO
 • Oprava aplikácie YouTube – aplikácie opätovne dostupná v plnom režime, cez virtuáln u klávesnicu dostupná možnosť zadávať veľké písmená – virtuálny CapsLock
 • V archíve podľa žánrov doplnená možnosť detail info – po zatlačení okrúhleho žltého tlačidla na DO zobrazí detailné info vybranej relácie zároveň doplnená aj možnosť stránkovania za pomoci tlačidiel Channel Up / Channel Down na DO, opravená chyba grafiky, ktorá spôsobovala miznutie ikony pre filtrovanie podľa času, sledovanosti a epizódy, opravená chyba grafiky, kedy ak bola spustená stopa titulkov dochádzalo k prekresľovaniu, resp. transparetnosti časti grafickej vrstvy archívu podľa žánru
 • Úpravy Stapi – vylepšenie logiky detekcie audio pidov, upravená logika pre datalayer a buffer, upravená logika prepínania zvukovej stopy v archíve a PVR nahrávkach, doplnená možnosť prehrávať https streamy, doplnené zasielanie štatistík ohľadom neočakávaného padania datalayeru a mrznutia/sekania streamu
 • Úpravy Gui – nová virtuálna klávesnica pre zadávanie hesiel, do položky Aktualizácie doplnená možnosť reštart GUI, upravená logika formátovania externých úložísk dát, odstránený problém s miznutím kanálov v programm liste, upravená logika parsovania EPG dát do GUI, odstránená možnosť pridávať/uberať hlasitosť pomocou písmen X/Z(Y) na HW klávesnici, úprava logiky odpájania a pripájania HDMI, doplnené zasielanie štatistík ohľadom neočakávaného padania GUI, opravený problém s nedostupnosťou nastavenia automatického DHCP po nastavení nesprávnych statických IP
 • Zmena verzie knižnice pre Ekioh (multimediálne aplikácie)
 • Vylepšená stabilita aplikácie TV SME – odstránené náhodne padanie aplikácie
 • Zmena defaultnej homepage pre internetový prehliadač, vytvorený tzv. web index, v ktorom sa nachádzajú dlaždice najnavštevovanejších web stránok (napr. facebook, antik.sk, tangotv.sk, pravda.sk, bazos.sk, heureka.sk etc.) v zobrazení 6x5, kedy po zvolení niektorej z týchto dlaždíc nastane automatické presmerovanie na zvolenú stránku
 • Rootfs – skrátenie času bootovania po reštarte STB, zobrazovanie IP adries oboch sieťových interfaceov ak sú súbežne aktívne, upravená logika pre VLAN, doplnené zasielanie štatistík o počte tvrdých reštartov STB, upravená logika pri spúšťaní alternatívneho sieťového interfaceu – WiFi, doplnený nový LIRC pre univerzálne diaľkové ovládače (odporúčaný výrobca – Silvercrest model 10 in 1)
 • Odstránené nesprávne zobrazovanie dostupnosti stopy titulkov v archíve
 • Presunutie aplikácie FUNradio do podpoložky MENU – Zábava, presunutie aplikácie YouTube z podpoložky MENU – Zábava do hlavného MENU

Update - 1.9.14 KEMX

 • 1.Oprava verzie aplikácie Youtube
 • Úprava dátumu v aplikácii Počasie – zobrazuje sa aktuálny rok
 • Úprava modulu STAPI z dôvodu problému so synchronizáciou zvuku na HD kanáloch
 • Úprava logiky datalayeru
 • Doplnená ikona loaderu do prostredia Archív podľa žánrov – zobrazuje sa pri prechode z aktuálnej strany na stranu s novými titulmi, resp. počas načítania náhľadových obrázkov k jednotlivým reláciám

Update - 1.9.10 SMRSK - Smart Tv Box

 • 1. doplnená funkcia Timeshift
 • doplnený teletext pre DVBT kanály
 • označenie blokovaných kanálov vysielaných cez DVBT zámkom
 • doplnený oznam : ,,Tento DVBT kanál je kódovaný´´
 • skrátenie intervalu prepínania medzi jednotlivými stanicami
 • Zaradenie aplikácie FUN Rádio do MENU set-top boxu – aplikácia postavená na logike internetového rádia FUN, vysielanie rozdelené do viacerých hudobných žánrov (Live, Hip-hop, Love Songs, SK – CZ, 80te a 90te roky, a ďalšie)
 • Nová grafika a logika funkcionality Archív podľa žánru – vytvorená kategória Najobľúbenejšie (kategória v ktorej sa nachádzajú najviac sledované relácie z archívu za posledných 20 dní), v kategórii Seriály vytvorené nové členenie, kedy sú seriály zoskupované do jednej položky – koreňového adresáru.
  V tomto adresári sú následne delené podľa Sérií (pokiaľ je daný titul delený tvorcami na série) a následne v jednotlivých adresároch po jednotlivých epizódach.
 • Archivované relácie identifikované tzv Koeficientom obľúbenosti v rozpätí od 0-10, kde 0 – je najmenej obľúbená relácia a 10 – najviac obľúbená relácia
  Koeficient sa zobrazuje pri popise archivovanej relácie a je vyjadrený grafickým symbolom „palec hore“
 • Vytvorená možnosť zoradenia vysielaných relácií v jednotlivých žánroch podľa času vysielania, podľa sledovanosti a epizód
 • Doplnená funkcia C.E.C – Consumer Electronic Control (dostupná len pre zákazníkov, ktorý majú STB s TV prepojený za pomoci HDMI kábla a ich TV zároveň podporuje túto funkciu *dostupné len na vybraných modeloch Mini), funkcia umožňujúca spoločné vypnutie/zapnutie STB spolu s TV (zapnúť/vypnúť túto funkcionalitu je možné cez položku Ostatné nastavenia)
 • Odstránené drobné chyby GUI
 • V počasí doplnená informácia o pravdepodobnosti zrážok
 • Doplnené "nočn" ikony pre nočné zobrazovanie aktuálneho počasia
 • Do "Ostatné nastavenia" v menu STB doplnená položky „HDMI-CEC Nastavenie“