Porovnanie ANTIK Set-top Boxov

Zistite TU

Možnosť zapojenia set-top boxu Nano 3 Giga

Možnosť zapojenia set-top boxu Mini 3

Spôsob zapojenia boxu Mini 3 k Wifi sieti:

Možnosť zapojenia set-top boxu Mini 2 - 4 portového

Možnosť zapojenia set-top boxu Juice Pro

Možnosť zapojenia set-top boxu Juice Mini - 2 portového

Možnosť zapojenia set-top boxu Juice Mini - 4 portového

Možnosť zapojenia set-top boxu Juice Basic - 2 portového

Možnosť zapojenia set-top boxu NANO - SmartTV boxu

Možnosť zapojenia set-top boxu SmartTV boxu