Na využívanie funkcií Nahrávanie a Zastav-pretoč-pusti znovu stačí vysokorýchlostný USB kľuč (pre Nahrávanie minimálne 4GB a pre Zastav-pretoč-pusti znovu min. 8GB) alebo externý hard-disk.
Využívanie funkcií je úplne bezplatné.

Nahrávanie

Výhody služby Nahrávanie:

 • Možnosť nahrať si akýkoľvek program, ktorý sa vysiela alebo sa vysielať ešte len bude.
 • Prístup k obľúbeným nahratým programom aj po viacerých týždňoch, mesiacoch, rokoch až pokým ho nevymažete.
 • Možnosť okamžitého nahrávania.
 • Možnosť označiť si program, ktorý sa bude vysielať až v budúcnosti z elektronického programového sprievodcu.
 • V nahratom programe si môžete pretočiť reklamy
 • Zastavenie obrazu, Pretáčanie dopredu, dozadu a pauzovanie sú samozrejmosťou
 • Kapacita nahrávok závisí iba od veľkosti vášho úložného zariadenia (USB kľúč alebo externý HDD)

Okamžité nahrávanie

Jednoduchým stlačením tlačidla nahrávanie (pri starších typoch ovládačov tlačidlo STOP) aktivujete nahrávanie a takisto ho ak zastavíte.

Priebeh aktuálneho nahrávania symbolizuje blikajúca červená bodka v pravom hornom rohu, ktorú si môžete vypnúť stlačením tlačidla EXIT

EPG nahrávanie

Pohybom v MultiEPG si vyberte reláciu, ktorú chcete nahrať a stlačte červené tlačidlo na ovládači. Otvorí sa vám menu nahrávania, v ktorom si môžete zmeniť názov, čas začiatku a konca nahrávania, prioritu uloženia a ďalšie možnosti.

V čase nahrávania nemusíte mať zapnutý Televízor, stačí ak budete mať náš set-top box zapojený v elektrine, resp. môžete pozerať iný program a v čase začiatku nahrávania vám vyskočí malé hlásenie o začatí nahrávania.

Časové nahrávanie

Pre voľbu časového nahrávania stlačte v Pláne nahrávania zelené tlačidlo (časové nahrávanie) a zvoliť si: deň, čas začiatku a konca nahrávania, kanál na ktorom sa má spustiť nahrávanie, názov nahrávky a prioritu uloženia.

Periodické nahrávanie

Periodické nahrávanie si môže užívateľ nastaviť prostredníctvom časového nahrávania zaškrtnutím periodicity vo viacerých dňoch.

Po zatlačení tlačidla OK na ľubovoľnej relácií Single alebo Multi EPG sa nám zobrazí okno s možnosťami, v ktorých si užívateľ môže vybrať periodické nahrávanie relácii s rovnakým názvom.

Zastav, pretoč, pusti znovu

TimeShift Nahrávanie - Zastav, pretoč, pusti znovu.

Výhody služby Zastav, pretoč, pusti znovu:

 • Môžete pozastaviť práve vysielaný program.
 • Okamžité nahrávanie po prepnutí kanálu.
 • Možnosť pretočiť dozadu a vychutnať si TV momenty ešte raz.
 • V prípade že originálny TV program má pred vašim pauznutým programom už "náskok", tak môžete pretáčať dopredu, napr. aj reklamy.

Funkcia TimeShift - Zastav, pretoč, pusti znovu - zabezpečí nahrávanie kanálov od momentu prepnutia na tento kanál, po prepnutí na iný kanál sa spustí nahrávanie obsahu už prepnutého kanálu.

Kapacita nahrávania závisí od veľkosti externého HDD alebo USB kľúča. Na funkciu Zastav, pretoč, pusti znovu je potrebné si vyhradiť aspoň 4GB na Vašom aspoň 8 GB externom zariadení.

Na aktivovanie tejto služby musí užívateľ zapnúť položku TimeShift, ktorá sa nachádza v Menu -> Nastavenia -> O aplikácií -> Timeshift -> Áno. Táto zmena môže trvať niekoľko minút a počas nej nie je možné prepínať kanály.

Funkcia TimeShift na set-top boxoch s novým užívateľským rozhraním MW 2.0 funguje aj bez potreby použitia USB kľúča a nie je potrebná ani aktivácia TimeShiftu v Menu.

Pripomienka

Vybraním želanej relácie v Multi alebo Single EPG a následným stlačením tlačidla OK, si môžete nastaviť pripomienku, ktorú vám zahlási pri začiatku danej relácie aj keď máte momentálne prepnuté na iný TV kanál.

Kontrola disku

Skontrolovať stav disku môžete 2 spôsobmi:

 1. Cez EPG
 2. Cez Plán nahrávania

Stačí v nich stlačiť modrý gombík na ovládači (Disk Info) a dostanete sa do menu, v ktorom nájdete informácie o:

 • Celková kapacita disku - maximálna kapacita
 • Obsadené - už zaplnené miesto na disku
 • Voľné - voľný priestor pre nahrávanie
 • Dostupné pre uvoľnenie - kapacita nahrávok, ktoré boli označené v EPG nahrávaní alebo časovom nahrávaní ako "zmaž kedykoľvek".

Rovnako sa tu nachádza aj tlačidlo v menu Formátovať, pomocou ktorého pripravíte svoj HDD alebo USB na používanie so set-top boxom.

Formátovaním stratíte všetky uložené dáta.

Vaše nahrávky

V zozname nahrávok, ku ktorým sa dostanete cez menu Nahrávanie stlačením žltého gombíka na diaľkovom ovládači, vidíte zoznam vami nahratých televíznych programov. Tento zoznam môžete triediť podľa dátumu alebo podľa abecedy.
Mazanie nahrávok sa vykonáva jednoduchým stlačením žltého gombíka na diaľkovom ovládači. Nahraté programy spustíte stlačením tlačidla OK na zvolenej nahrávke.

Spustenú reláciu môžete potom pretáčať dopredu, dozadu, pozastaviť/prehrať a vrátiť na začiatok. Mimo týchto základných funkcií môžete vidieť aj čas začiatku a konca nahrávky, aktuálny čas prehrávania, veľkosť nahrávky a spustenie živého vysielania.

Symboly EPG

Veľkosť USB kľúčov vs dľžka nahratia

SD stanice/priemerný dátový tok 5 mbps/dostupné nahrávanie na boxoch JUICE PRO 7109, 7105 a na JUICE MINI 7162.

Kapacita USB Max. čas nahrávania
8 GB 3 hod. 33 min.
16 GB         7 hod. 06 min.
32 GB 14 hod. 13 min.  
64 GB 1 deň 4 hod. 44 min     

HD stanice/priemerný dátový tok 8 mbps / dostupné nahrávanie na boxe JUICE PRO 7105 a JUICE MINI 7162.

Typ USB / Kapacita Max. čas nahrávania
8 GB 2 hod. 13 min.
16 GB         4 hod. 26 min.
32 GB 8 hod. 53 min.
64 GB

17 hod. 46 min.           

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. ODPORÚČA pre funkciu PVR + Timeshift vysokorýchlostné USB kľúče značky Patriot, modelovú radu Xporter Rage, ktorú je možné si zakúpiť v našom shope či už na Čárskeho alebo aj v Optime za nasledovných cenových podmienok:

Odporúčané USB zariadenia
Patriot Xporter Rage 32GB          
Patriot Xporter Rage 16GB
Patriot Xporter Rage 8GB

Ceny USB 3.0:

V prípade pevných diskov je set-top box kompatibilný len s diskami do veľkosti max. 999 GB!!!

PVR funkčnosť rôzných modelov set-top boxov

Spoločnosť ANTIK Telecom s.r.o. odporúča pre funkciu PVR + Timeshift USB kľúče značky Patriot,modelovú radu Xporter Rage

Stiahnuť manuál v PDF

Sleduj TV
už aj cez web