Diaľkový ovládač RC 317

Diaľkový ovládač Uclan

Diaľkový ovládač RC 211

Pozrite si video o univerzálnom diaľkovom ovládači na Set-top box a TV obrazovku. Nájdete v ňom aj návod na párovanie a používanie tohto ovládača.

Manuál (.pdf)

Predná strana ovládača a popis funkcií

Zadná strana ovládača

Diaľkový ovládač RC 301

Manuál (.pdf)

Popis funkcií

Nový ovládač

Manuál (.pdf)

Popis funkcií

Starý ovládač

Manuál (.pdf)


Popis funkcií

Univerzálny ovládač

Manuál (.pdf)


Popis funkcií

Sleduj TV
už aj cez web