Optický internet až do 1Gbit/s bez obmedzení

Pre optické pripojenie od ANTIKU nie je definované žiadne FUP. Optický internet od ANTIKU je neobmedzený a umožňuje sťahovať dáta bez obmedzenia rýchlosti.

Dostupnosť služieb ANTIKU

Nové lokality na optike od ANTIKU

Aktuálne platné akcie ANTIKU

WiFi - FUP pre rodinné domy pripojené anténnym spôsobom

Pre vypočítavanie stiahnutého prenosu platia nasledovné pravidlá:

  • Ak za posledných 48 hodín nebol vyšší traffic ako 100GB dát vtedy nedôjde k uplatneniu FUP pravidla.
  • Zákazník, ktorý počas 2 dní za sebou bude mať traffic 100GB dát a viac, systém nastaví tzv. SHAPE (maximálna povolená rýchlosť) pre zákazníka na 2 Mbit/sec, to znamená, že túto rýchlosť zákazník už neprekročí počas 2 nasledujúcich dní od nastavenia tzv. SHAPE pravidla. Po tomto čase ak zákazník neprekročí vyššie zmienený objem dát SHAPE sa zruší.

V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že prekročenie takéhoto limitu môže nastať buď neúmerným množstvom stiahnutých dát, ktoré sa dajú kontrolovať online rôznymi typmi programov (nami odporúčaným programom DUmeter) resp. informativnymi informáciami na stránke http://fup.antik.sk resp. prekročenie môže nastať zlou konfiguráciou počítača zákazníka (nenainštalované antivírusové programy, antispyware programy, neaktualizovaný OS).

Overenie stavu pripojenia

Stav svojho pripojenia môže zákazník kedykoľvek sledovať na stránkach:

Fair Usage Policy pre elektronickú poštu

Pre zamedzenie šírenia nevyžiadaných e-mailov (spamu) zo siete ANTIK je zavedený automatický monitoring množstva odoslaných e-mailov z každého počítača pripojeného do siete ANTIK využívajúceho pre odosielanie pošty SMTP server smtp.antik.sk.
Limit pre množstvo odoslaných emailov za 1 hodinu je 100. Po prekročení tohoto limitu sa Vaša IP adresa dostane do blacklist zoznamu na stránke http://blacklist.antik.sk. Obmedzenie trvá 7 dni. V prípade opakovaného zaradenia Vašej IP adresy do tohoto zoznamu je obmedzenie násobene počtom zaradení v blackliste (tj. v prípade druhého zablokovania je Vaša IP adresa zablokovaná na 2 týždne). Viac informácií nájdete na stránke http://blacklist.antik.sk.