Fair Usage Policy pre internetové služby

Základným kritériom je prenos dát prostredníctvom internetu. Tento objem prenosených dát k zákazníkovi a od zákazníka je tzv. traffic. Tento traffic je rozdelený do dvoch režimov:

  • denný režim, v čase 08:00-0:00
  • nočný režim v čase 0:00-08:00

Na základe objemu prenesených dát je možné optimalizovať prenosové rýchlosti zákazníkov, čo zaručí systém Fair Usage Policy (FUP). Pri dodržaní FUP pravidiel je možné bez akéhokoľvek rýchlostného obmedzenia pohodlne využívať maximálne dosiahnuteľné rýchlosti.

Informácie o svojom pripojení nájdete na stránke http://fup.antik.sk.

Fair Usage Policy pre rodinné domy pripojené anténnym spôsobom

Pre vypočítavanie stiahnutého prenosu platia nasledovné pravidlá:

  • Ak za posledných 48 hodín nebol vyšší traffic ako 100 GB dát (Antik PLUS  200 GB) vtedy nedôjde k uplatneniu FUP pravidla.
  • Zákazník, ktorý počas 2 dní za sebou bude mať traffic 100 GB (ANTIK PLUS 200 GB) dát a viac, systém nastaví tzv. SHAPE (maximálna povolená rýchlosť) pre zákazníka na 2 Mbit/sec, to znamená, že túto rýchlosť zákazník už neprekročí počas 2 nasledujúcich dní od nastavenia tzv. SHAPE pravidla. Po tomto čase ak zákazník neprekročí vyššie zmienený objem dát SHAPE sa zruší.

V prvom rade si je potrebné uvedomiť, že prekročenie takéhoto limitu môže nastať buď neúmerným množstvom stiahnutých dát, ktoré sa dajú kontrolovať online rôznymi typmi programov (nami odporúčaným programom DUmeter) resp. informativnymi informáciami na stránke http://fup.antik.sk resp. prekročenie môže nastať zlou konfiguráciou počítača zákazníka (nenainštalované antivírusové programy, antispyware programy, neaktualizovaný OS).

Overenie stavu pripojenia

Stav svojho pripojenia môže zákazník kedykoľvek sledovať na stránkach:

Fair Usage Policy pre elektronickú poštu

Pre zamedzenie šírenia nevyžiadaných e-mailov (spamu) zo siete ANTIK je zavedený automatický monitoring množstva odoslaných e-mailov z každého počítača pripojeného do siete ANTIK využívajúceho pre odosielanie pošty SMTP server smtp.antik.sk.
Limit pre množstvo odoslaných emailov za 1 hodinu je 100. Po prekročení tohoto limitu sa Vaša IP adresa dostane do blacklist zoznamu na stránke http://blacklist.antik.sk. Obmedzenie trvá 7 dni. V prípade opakovaného zaradenia Vašej IP adresy do tohoto zoznamu je obmedzenie násobene počtom zaradení v blackliste (tj. v prípade druhého zablokovania je Vaša IP adresa zablokovaná na 2 týždne). Viac informácií nájdete na stránke http://blacklist.antik.sk.

Sleduj TV
už aj cez web