Zmena tarifných podmienok Antik služieb

Od 1.3.2017 musí Antik staniciam Markíza, Doma, Dajto, TV Joj, Joj Plus a Wau postupne platiť za každého zákazníka nemalý poplatok, pričom doteraz boli tieto kanály bezplatné. 

Naša spoločnosť hľadala všetky možnosti ako poplatkom zabrániť ale nakoniec sme museli akceptovať náklady za sledovanie týchto programov vo výške 2 eurá mesačne.

Z tohto dôvodu sme boli donútení pristúpiť k zmene tarifných podmienok za používanie televíznych služieb. Tarifa s novými cenovými podmienkami vstúpi do platnosti 15.8.2017.

Zmena sa prvýkrát objaví až vo faktúre za mesiac september 2017, ktorú budete platiť v októbri 2017. Dovtedy zvýšené náklady, ktoré musíme platiť vysielateľom ponesie Antik ako prejav dôvery za Vašu vernosť. 

Uvedené zmeny sa týkajú zákazníkov s televíznymi službami na optickom aj bezdrôtovom internetovom pripojení. Konkrétne zmeny nájdete v jednoduchej tabuľke nižšie.

Ako si zachovať platbu za TV v pôvodnej výške?

Zákazníkom, ktorí nesledujú žiadnu zo staníc Markíza, Doma, Dajto, TV Joj, Joj Plus, Wau sme sa rozhodli umožniť zachovať si pôvodné ceny a neplatiť navyše za niečo, čo nepoužívajú. 

V tom prípade platíte za balík Antik Štandard + Základný balík light (bez staníc skupín Markíza, Doma, Dajto, Joj, Joj Plus a Wau) naďalej len 17,92 eur/mes., resp. za samostatnú službu TV (Solo Tango) len 5,88 eur/mes. 

Stačí navštíviť niektorú z našich pobočiek, ktorých otváracie hodiny nájdete www.antik.sk/kontakt#pobocky a podpísať dodatok k zmluve o pripojení čo najskôr.

Čo mám robiť, aby som o Markízu či Joj v Antiku neprišiel?

Stanice skupín Markíza a Joj ponechávame všetkým klientom Antik Štandard aj Solo Tango v prevádzke. Stanice prestanú byť poskytované len zákazníkom, ktorí sami aktívne prídu na naše predajné miesto a podpíšu dodatok k službe. To znamená, že pre zachovanie týchto staníc nie je nutné spraviť žiaden krok, len si počkať na prvú zvýšenú faktúru na sumu 19,92 eur/mes. (Antik Štandard) alebo 7,88 eur/mes. (Solo Tango) a túto uhradiť. Číslo účtu aj variabilný symbol ostávajú bez zmeny.  

Takéto faktúry budú prvýkrát distribuované za mesiac september a teda ich dostanete začiatkom októbra 2017. Obdobie od platnosti tarify 15.8. až do 31.8. sme sa rozhodli navyše nespoplatňovať, a teda za mesiac august 2017 postačí ešte uhradiť pôvodnú výšku faktúry.

Koľko teda vlastne budem platiť po novom a odkedy?

Pokiaľ sa rozhodnete pokračovať v používaní pôvodných služieb a teda aj s programami Markízy a JOJ, budete platiť v prípade využívania triple-play služby Antik Štandard 19,92 eur/mes. a služby Solo Tango 7,88 eur/mes

Pokiaľ platíte aj za doplnkové balíky TV či telefonovania, ich výška ostáva bez zmeny a celkovú výšku platby za daný mesiac sa dozviete z prvej faktúry. Prvýkrát bude potrebné zaplatiť zvýšený poplatok za služby poskytnuté v mesiaci september, a teda úhradu je treba vykonať v termínoch splatnosti uvedených na faktúre počas októbra 2017.

Ako môžem odstúpiť od zmluvy?

Podľa zákona o elektronických komunikáciách máte právo v prípade podstatnej zmeny poskytovania služieb, ktorou je aj zvýšenie cien odstúpiť od zmluvy s Antikom do 30 dní od zverejnenia týchto zmien, ktoré nastalo 15.7.2017. Ukončenie zmluvy v tom prípade nastáva dňom 14.8.2017. Odstúpenie od zmluvy možno vykonať písomne alebo osobne na našich pobočkách. Aj keby ste to nestihli, môžete podať normálnu výpoveď s trojmesačnou výpovednou lehotou rovnakým spôsobom. 

Veľmi nás mrzí, že sme museli pristúpiť k tomuto kroku aj keď nie vlastnou vinou. Dovoľujeme si ale dať do Vašej pozornosti fakt, že naše služby pri porovnaní s akoukoľvek konkurenciou na trhu poskytujú dnes väčší rozsah služieb, či už rýchlosti internetu, alebo množstva a kvality TV programov, TV archívu, bezplatného telefonovania za najnižšiu cenu.

Čo mám robiť, ak mám zmluvu na triple-play (internet+TV) ale v skutočnosti TV nevyužívam a nechcem platiť zvýšený poplatok?

Pokiaľ nevyužívate službu TV, ale máte ju aktivovanú, je nutné navštíviť niektorú z našich pobočiek, uzatvoriť zmluvu na službu Antik Štandard (čistý internet), a zároveň vrátiť aj set-top box s príslušenstvom (diaľkový ovládač, zdroj napájania, kabeláž k STB, obal) . 

Pokiaľ to spravíte do 31.8.2017 nebude Vám účtovaná vyššia suma ani za prvý mesiac.