Získajte ANTIK ZADARMO
ANTIK polep (dierkovaná fólia) na zadnom okne Vášho vozidla = za služby ANTIKu neplatíte. Pozor, platí len pre prvých 100 záujemcov v Bratislave a okolí (súčasných aj nových zákazníkov ANTIKu) alebo do odvolania.

Tu je presný postup ako na to:


1. Zašlete Váš záujem na email:
zadarmo@antik.sk s týmito informáciami: Vaše meno, Telefónne číslo, Typ vozidla, EČV a napíšete nám tiež tento text: “Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa pravidiel GDPR a svoje údaje poskytujem spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. vedome a vo vlastnom záujme za účelom využitia akcie ANTIK ZADARMO.”
2. Pracovník agentúry (polepime.sk) si s Vami telefonicky dohodne termín zamerania rozmeru skla - prebieha to zhruba 5-10 minút.
3. Následne si dohodnete s agentúrou aj termín polepu, ktorého náklady znáša Antik. Vy neplatíte nič. Polep bude trvať zhruba 45 minút. V prípade mrazov a pod. môže polep trvať kúsok dlhšie a to cca 2-3 hodín, nakoľko vozidlo sa poliepa vo vyhrievanej garáži. Po polepe Vás bude agentúra kontaktovať, že si pre vozidlo môžete prísť. Fólia na okne auta je perforovaná (dierkovaná) a zvnútra vozidla je viditeľnosť dostačujúca. Nemusíte sa preto obávať, že pri cúvaní neuvidíte von. Vo večerných hodinách alebo v parkovacích domoch môže byť výhľad mierne stmavený. Treba s tým preto rátať. Rovnako treba rátať, že v prípade dažďa alebo sneženia sa na fólii môže vytvárať dočasne neprehliadný povlak. Zapnutím zahrievania zadného skla sa priehladnosť opäť vráti do niekoľkých minút.
4. Prídete následne s polepeným vozidlom na Račiansku 3 v Bratislave k nám do ANTIKu a preukážete sa dokladmi (technický preukaz + vodičský preukaz), ktoré preukážu, že vozidlo je Vaše. My Vám vytvoríme dodatok k zmluve na bezplatné využívanie našich služieb vrátane TV balíkov na 1 rok. Ak je zmluva s ANTIKom na inú osobu žijúcu v domácnosti napr. manžel/manželka a pod., musí na podpis dodatku prísť aj táto osoba. Po 1 roku, v prípade, že akcia bude pokračovať (čo veríme, že bude) si jednoducho túto dobu opäť predĺžite na ďalšie obdobie. Pred týmto obdobím Vás budeme my včas kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. Ak bude akcia pozastavená, po roku si polep jednoducho odstránite a platby za naše služby sa začnú automatický po tejto dobe účtovať ako doposiaľ. Ak sa sami rozhodnete počas akcie polep odstrániť (napr. predaj auta atď.), musíte nám to oznámiť osobne na Račianskej 3, kde podpíšete nový dodatok a polep si náslene budete môcť odstrániť. Veríme však, že sa tak nestane.

Pravidlá akcie – ANTIK úplne ZADARMO:
• Vozidlo musí byť registrované na Vás a musí byť pojazdné (platné STK, EK, PZP). Zároveň musí ísť o vozidlo, s ktorým reálne cestujete po meste, do práce, atď.
• Zmluva s ANTIKom musí byť taktiež na Vás príp. manžela/manželku, žijúcich v jednej domácnosti.
• Akcia sa vzťahuje na súčasných aj na nových zákazníkov (neplatí pre firemných klientov)
• Antik si vyhradzuje právo kedykoľvek akciu zrušiť. Polep si následne odstránite svojpomocne. Antik nenesie žiadnu zodpovednosť za stav vozidla pred, počas ani po odlepení fólie po skončení akcie.
• Antik si vyhradzuje právo motív polepu žiadať vymeniť – kde by sme si opäť dohodli termín prelepu. Predpoklad je, že jeden polep vydrží bez problémov celý rok.
• Po ukončení akcie Vám bude služba opätovne spoplatnená od ďalšieho mesiaca odo dňa ukončenia akcie.
• Antik si vyhradzuje právo na ukončenie akcie bez udania dôvodu a to vždy s upozornením aspoň 30 dní vopred.
• Počas doby využívania služieb ANTIKU zadarmo ste povinný udržiavať polep viditeľný, nepoškodený. V prípade poškodenia polepu (napr. po nehode atď.) ste povinný toto poškodenie nahlásiť najneskôr do 14 dní. My Vám následne zabezpečíme nový polep.
• Antik ma právo, ak sa preukáže, že ste si polep svojvoľne odstránili a nepožiadali ste v rámci 14 dní o polep nový, od nasledujúceho mesiaca služby opäť spoplatniť, nakoľko by ste porušili podmienky tejto akcie.
• Pre využitie tejto akcie je potrebné uhradiť jednorazový poplatok 2 €.  
• Akcia je limitovaná len na prvých 100 záujemcov z Bratislavy a okolia alebo do odvolania. 


Čo bude počas trvania akcie zadarmo?
• Paušálne platby za Internetové pripojenie + TV balíky. V prípade ANTIK SAT zákazníka získate balíček všetko čo potrebuješ.
• V prípade ANTIK Linky je zadarmo v rámci akcie maximálne program Volám 40. Vyššie volacie programy sú spoplatnené samostatne podľa tarify.
• Akcia sa nevzťahuje na jednorazové poplatky za hardware, set-top box atď. 

 

 

 

 

 

 

 

ALEBO


Získajte ľubovoľný TV balík, ktorý ešte nemáte,
na 6 mes. ZADARMO! Platí pre Bratislavu a okolie
Na vozidlo nalepíte iba malú nálepku ANTIK v rozmere 13,5 x 13,5 cm kruhového tvaru a získate na 6 mesiacov ľubovoľný TV balík, ktorý ešte nemáte, až na 6 mesiacov ZADARMO.

V tomto prípade prídete rovno na Račianskú 3 v Bratislave, kde Vám pracovník ANTIKu nálepku nalepí a následne aktivuje TV balík, ktorý ešte aktivovaný nemáte a to na 6 mes. Zadarmo. V tomto prípade musíte byť štandardným zákazníkom ANTIKu a mať aktivovanú službu digitálnej TV alebo Satelitnej TV, ku ktorej si budete želať aktivovať TV balík.

Pravidlá akcie – TV balík na 6 mes. ZADARMO:
• Vozidlo musí byť registrované na Vás a musí byť pojazdné (platné STK, EK, PZP).
• Zmluva s ANTIKom musí byť taktiež na Vás príp. manžela/manželku, žijúcich v jednej domácnosti.
• Akcia sa vzťahuje na súčasných aj na nových zákazníkov
• Antik si vyhradzuje právo kedykoľvek akciu zrušiť. Nálepku si následne odstránite svojpomocne. Antik nenesie žiadnu zodpovednosť za stav vozidla pred, počas ani po odlepení nálepky po skončení akcie.
• Po ukončení akcie Vám bude TV balík deaktivovaný.
• Antik si vyhradzuje právo na ukončenie akcie bez udania dôvodu a to vždy s upozornením aspoň 30 dní vopred.
• Počas doby využívania TV balíka zadarmo ste povinný udržiavať nálepku viditeľnú a nepoškodenú. V prípade poškodenia nálepky (napr. po nehode atď.) ste povinný prísť si vyžiadať nalepenie novej nálepky.
• Akcia je limitovaná len na prvých 300 záujemcov alebo do odvolania.