Aby sme vedeli pre Vás aj v súčasnej krízovej situácii zabezpečovať naše služby,

prosíme Vás o rešpektovanie obmedzenia Vášho pohodlia

pri vybavovaní Vašich požiadaviek na tomto mieste. Je to v záujme zachovania zdravia našich zákazníkov a ako aj zamestnancov Antiku, ktorí sa naďalej starajú aby ste mohli svoj internet, telefón či televíziu nerušene využívať.

 Všetky záležitosti spojené so službami ANTIK Telecom môžete vykonať z pohodlia domova:

  • Všetky platby za služby Antik je možné zrealizovať výhodne prostredníctvom internetbankingu ľubovoľnej banky. Potrebné údaje nájdete na faktúre za naše služby. Nezabúdajte na správny variabilný symbol (VS)
  • Pokiaľ internetbanking nepoužívate, môžete o úhradu požiadať aj inú osobu, dôležité je pri platbe použiť Váš variabilný (VS)
  • Žiadosti o prepis, prekládku, výpoveď či zmenu služieb vykonáte aj e-mailom na antik@antik.sk. Stačí na papier napísať Vašu požiadavku spolu s identifikačnými údajmi, podpísať sa a poslať nám scan alebo fotografiu listu
  • Všetku komunikáciu je možné realizovať aj listom prostredníctvom Slovenskej pošty
  • Požiadavky na servisnú podporu smerujte na naše call-centrum, ktoré je otvorené 7 dní v týždni od 07.00-22.00 na čísle 055 30 12345.

 

Ďakujeme za pochopenie a želáme všetkým klientom veľa zdravia!

 

Váš ANTIK Telecom.