Súťaž - Vyhraj GPS monitoring vozidla

Odpovedzte na 3 jednoduché otázky a ste v hre! Hlavná cena je Antik GPS monitoring vozidla na 6 mesiacov spolu s inštaláciou v autorizovanom servise ZADARMO! Dotazník vyplňte do 29. 06. 2022. Žrebujeme 30. 06. 2022.

Dotazník nájdete tu
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7a26kJRzVLYzqmqeFISeci3HhetE6aVwDw9frIAaVdC6IaA/viewform

 

GPS monitoring vozidiel od Antiku

Sú náklady na vaše firemné vozidlá vysoké? Sú vaše firemné vozidlá zneužívané na súkromné účely?

GPS monitoring znižuje náklady na prevádzku firemných áut až o 30 %. Systém umožňuje získať prehľad o lokalizácii vašich áut a tiež vyhodnotí evidenciu jázd.

Kniha jázd

GSM sieťou operátora sa info o jazde prenášajú na centrálny server, kde sa z nich následne vytvára kniha jázd a na konci mesiaca je možné sa dostať k sumáru v podobe mesačného výkazu. Výkazy môžu byť automaticky denne alebo mesačne zasielané na Vami zadanú e-mailovú adresu.

História jázd až na 36 mesiacov

Miesto a čas začiatku a ukončenia jazdy + prejdené vzdialenosti jednotlivých jázd vykreslené v mapových podkladoch. História jázd až 36 mesiacov dozadu.

Prehľad jázd

Rozlišovanie služobných a súkromných jázd. Identifikácia vodiča vozidla – kontaktným „Dallas chipom“.