Diaľkový ovládač RC 211

Manuál (.pdf)

Predná strana ovládača a popis funkcií

Zadná strana ovládača

Ďiaľkový ovládač RC 301

Manuál (.pdf)

Popis funkcií

Nový ovládač

Manuál (.pdf)

Popis funkcií

Starý ovládač

Manuál (.pdf)

Popis funkcií

Univerzálny ovládač

Manuál (.pdf)

Popis funkcií